Scoil Bhaile Nua

Iontráil - Admissions

2024/2025

​Fáilte a thuismitheoirí agus a chaomhnóirí.

Welcome Parents and Guardians.

Anseo thíos tá nascanna chuig ár bhFógra Bliantúil agus Foirm Iarratais do do pháiste.

Below you will find links to our annual admissions notice and an application form for your child.

Nó, is féidir leat clárú ar líne tríd an gcóras bainnistíochta sonraí - Databiz a úsaideann an scoil. Cuir isteach uimhir rolla na scoile agus líon isteach do chuid sonraí.

Alternatively, you can complete an online form through our data management system - Databiz. Simply enter our school roll number and fill in your details.

Uimhir rolla na Scoile - 15331H

School Roll number - 15331H

Online Form

 

 

Foirm Spéise / Expression of Interest Form

Más mian leat do spéis a léiriú do pháiste a chlárú do na scoilbhlianta 2025 ar aghaidh is féidir Foirm Spéise a íoslódáil anseo.

If you wish to express an interest in enrolling your child for the school year 2025 and later you can download an Expression of Interest form here.

 

 

Polasaithe - Policies

Tá an Cód Iompair agus Polasaithe le feiceáil anseo.

Our Code of Behaviour and Policies can be viewed here.