Scoil Bhaile Nua

Ócáid Bailiú Airgid ar son Choiste na dTuistí - Fundraiser in aid of Scoil Bhaile Nua's Parents' Association

Míle buíochas le chuile dhuine a tháinig amach ag rith, siúl nó ar sodar linn Dé Dómhnaigh. Bhí an-lá againn!

Huge thanks to everyone who came out in support of our 5k fun run on Sunday. We had a great day!

Tagaigí ag rith nó ag siúl linn ag an ócáid stairiúil seo agus cabhraigh linn airgead a bhailiú ar son ghníomhaíochtaí  Choiste na dTuistí.

Join us for this once-off special event and help raise funds for our Parents' Association.


terms and conditions ras5k.pdf

 

 Cláraigh anseo. Register here.

https://platform.payzone.ie/10918/event/252